Direct naar hoofdinhoud

Studies

Als Prostaatcentrum Noord-Nederland zijn wij continu bezig met het verbeteren van de prostaatkankerzorg en het verkennen/verbeteren van de mogelijkheden voor onze patiënten. Dat doen wij onder andere door deelname aan verschillende studies. Dit houdt in dat gegevens gedeeld kunnen worden met ziekenhuizen en artsen die daar onderzoek mee doen. Hiervoor vragen wij altijd uw toestemming.

Als u in aanmerking komt voor een studie bespreekt uw behandelend arts dit met u. Interessante informatie over studies op het gebied van de urologie vindt u via deze link op de website van de stichting Dutch Uro-Oncologie Studiegroup (DUOS).

Algemeen – deelname aan onderzoek of behandelingen in studie verband

Binnen het PCNN doen we wetenschappelijk onderzoek om meer kennis op te doen en nieuwe en betere behandelmethoden te ontwikkelen. Ook zijn er nieuwe behandeling die worden aangeboden als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. We noemen die behandelingen in ‘behandelingen studieverband’.

U kunt gevraagd worden om deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek of behandelingen in studieverband. Als u in aanmerking komt voor deelname aan onderzoek of een behandeling in studieverband bespreekt uw behandelend arts dat in het multidisciplinaire(MDO) team van het PCNN en aansluitend met u.

Indien u in aanmerking komt voor een onderzoek of een behandeling in studieverband, dan beslist u na gesprekken met de specialist of u wilt deelnemen.Uw deelname aan onderzoek wordt op prijs gesteld maar is niet verplicht.

Wetenschappelijk onderzoek is gebonden aan rechten en plichten.

De belangrijkste zijn:

  • Recht om zelf te beslissen
  • Recht op informatie en vragen stellen
  • Recht op bedenktijd
  • Recht om te stoppen met het onderzoek
  • Recht op bescherming van uw gegevens.

Meer informatie over medisch wetenschappelijk onderzoek kunt u vinden op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Lopende behandelingen in studie verband binnen het PCNN – laatste update 14-06-2021

Er zijn verschillende studies, die elk een eigen doel en looptijd hebben. Voor welke studie u in aanmerking komt kunt u bespreken met uw behandelend arts. Hieronder vindt u een overzicht van de studies die momenteel open zijn.

ADOPT – studie

De ADOPT studie is onderzoek naar een effectievere behandeling van beperkte uitzaaiingen bij teruggekeerde prostaatkanker (na een eerdere operatie of bestraling). Er wordt verwacht dat het toevoegen van een tijdelijke hormoonbehandeling aan de huidige behandeling met gerichte bestraling, de effectiviteit/het resultaat van de behandeling zal vergroten. Daarmee wordt verwacht dat patiënten langer overleven zonder nieuwe uitzaaiingen en dat dit bij sommige patiënten mogelijk zelfs tot genezing kan leiden. Daarnaast kan een langdurige hormoonbehandeling mogelijk worden uitgesteld of voorkomen, waardoor de kwaliteit van leven van patiënten verhoogd kan worden.

Tijdens dit onderzoek wordt de helft van de patiënten behandeld met :

  • of alleen bestraling gericht op de uitzaaiingen.
  • de andere helft van de patiënten krijgt dezelfde gerichte bestraling met daarnaast een korte hormoonbehandeling van 6 maanden.

Welke behandeling de patiënt krijgt wordt bepaald door loting, daarmee is het een gerandomiseerde studie.

Voor wie?

Mannen met teruggekeerde prostaatkanker na eerdere operatie of bestraling met op een recente PSMA-PET/CT 1-4 uitzaaiingen én een PSA-waarde ≤ 10 ug/l kunnen aan de studie deelnemen. Deze uitzaaiingen moeten beperkt zijn tot de lymfeklieren en het skelet (en mogen dus niet in bijvoorbeeld longen of lever zitten).

Als u niet wilt deelnemen aan de studie, dan komt u in aanmerking voor de standaard bestralingsbehandeling.

Meer informatie over de ADOPT studie vind u op de website van de radiotherapie UMCG.
Hier is ook een voorlichtingsvideo over de studie te vinden.

PERYTON – studie

In de PERYTON studie wordt onderzocht of de effectiviteit/het resultaat van de bestralingsbehandeling, voor patiënten met een verhoogd PSA na een prostaatverwijdering, verbeterd kan worden door middel van:

  1. een betere patiënten selectie
  2. en hypofractionering: een hogere bestralingsdosis per keer, met in totaal minder bestralingen.

De standaard behandeling van 35x2Gy is effectief bij 50-60% van de patiënten De PERYTON studie onderzoekt of de effectiviteit/het resultaat van deze behandeling verbeterd kan worden door betere patiënten selectie met behulp van de PSMA-PET/CT scan en hypofractionering. De helft van de patiënten krijgt de standaard behandeling van 35x2Gy, de andere helft de gehypofractioneerde behandeling van 20x3Gy. Welke behandeling de patiënt krijgt wordt bepaald door loting.

Voor wie?

Patiënten met een verhoogd PSA (biochemisch recidief) na een verwijdering van de prostaat en zonder uitzaaiingen zichtbaar op de PSMA-PET/CT scan. Om deel te kunnen nemen moet de PSA waarde onder de ≤ 1.0 ug/l zijn.

Als u niet wilt deelnemen aan deze studie, komt u in aanmerking voor de standaard bestralingsbehandeling. Meer informatie over de PERYTON-studie vind u via op de website van de radiotherapie UMCG.

Pomelo II – registratiestudie

Bij een registratiestudie worden medische gegevens ingevoerd in een database. Dit kan een database van het ziekenhuis zijn, maar ook een landelijke of internationale database De gegevens worden altijd anoniem opgeslagen. Uw naam komt dus niet bij de medische gegevens te staan

Voor wie?
Bij een geselecteerde patiëntengroep worden tijdens een robot geassisteerde prostatectomie (RALP) de lymfeklieren niet meer verwijderd.

Waarom?
Uit een eerdere studie, de Pomelo I, blijkt dat deze geselecteerde groep prostaatkankerpatiënten met een PSMA PET/CT zonder afwijkingen in 96.4% van de gevallen ook daadwerkelijk negatieve lymfeklieren hadden(uitslag weefsel onderzoek).

Doel
Het vervolgen en controleren van het aangepaste beleid, zijn de uitkomsten zoals verwacht?

Hoe
De gegevens van de controles na de operatie van deze groep patiënten worden geregistreerd en onderzocht voor de POMELO II.

De Pomelo II-studie is opgezet vanuit het Amsterdam UMC. Meer informatie over de studie kunt u opvragen via de poli urologie van Treant, ziekenhuislocatie Scheper (088 129 01 47).

Prostaprems – studie

De prostaat is op verschillende manieren bereikbaar voor het nemen van biopten:
– via het perineum (het gebied tussen de anus en het geslachtdeel)
– of via het rectum, waarbij er in de meest recente Europese richtlijn geen aanbeveling wordt gedaan
  over welke van deze twee methoden gebruikt dient te worden.

Waarom?
Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de methode waarmee prostaatkanker gevonden wordt geen verschil maakt. Misschien is er sprake van een verschil in de manier waarop patiënten het onderzoek ervaren.

Doel
In deze studie wil men de ervaringen van patiënten van beide methoden van afname onderzoeken aan de hand van een vragenlijst (zogenaamde PREMS).

Voor wie?Patiënten die in aanmerking komen voor prostaatbiopten op alle TREANT locaties
Alle patiënten krijgen na de afname van prostaatbiopten een vragenlijst mee om in te vullen. Deze kunnen zij rechtstreeks opsturen naar het Amsterdam UMC.

Meer informatie over de ProstaPrems-studie kunt u vinden via de website van kanker.nl